Astrofotografia

Nowa zmienna typu EW w Łabędziu

29 września, wycelowałem teleskop w planetę pozasłoneczną Kepler 17B. Warunki pogodowe były średnie, dlatego tranzytu tego wieczora nie wypatrzyłem, ale analizując klatki z obserwacjami wypatrzyłem cztery gwiazdy zmieniające swoją jasność a których zmienności nikt wcześniej nie zauważył. W znalezieniu zmieniającej się gwiazdy pomógł mi świetny czeski program stworzony do tego celu - MuniWin. 

Wyniki obserwacji pierwszej z gwiazd:

Współrzędne gwiazdy: 19 54 49.95 +47 48 43.6

 

Jasność gwiazdy w filtrze fotometrycznym V  na kolejnych klatkach wykonanych w dniu 29 września wyglądała nastepująco:

 

Kolejne sesje obserwacyjne wykonane w filtrze V przeprowadziłem w dniach 1, 5 10 i 11 października 2015.

28 października 2015, 31 października 2015 i 1 listopada 2015 prowadziłem obserwacje z wykorzystaniem filtru fotometrycznego B.

 

Zebrane dane obserwacyjne w filtrach V i B pozwoliły na wyznaczenie okresu, wykresu fazowego oraz oszacowanie wskaźnika barwy i typu widmowego składników. 

Jest to ciasny układ podwójny typu EW, obiegający się nawzajem w okresie trochę ponad 8 godzin. Gwiazdy prawie stykają się ze sobą.

 

Okres 0.3476
Epoch 2457295.3789
V  min I 16.20
B min I 16.80
V min II 16.06
B min II 16.90
Vmax 15.72
Bmax 16.49

 

Wykres fazowy (wyznaczony za pomocą oprogramowania PERANSO) - jasność w filtrze V

 

  

Składnik 1 to podkarzeł typ F9VI.  Składnik 2 to gwiazda ciągu głównego typu G6V

Typy widmowe nie sa pewne bo dokładność pomiaru szczególnie w filtrze niebieskim jest niska, ale dla zapewnienia wyznaczonego okresu i biorąc pod uwagę płynną zmianę jasności (gwiazdy stykają się ze sobą) podane niżej parametry odpowiadają wynikom obserwacji:


Składnik nr 1

Vmin 16.197
Bmin 16.796
B-V 0.599
Typ widmowy F9VI
masa 0.9
średnica 0.714
jasność 0.614
temperatura 6140
jasnośc absolutna V 5.4
szacunkowa odległość pc 1443.444201

 

 Składnik nr 2

Vmin 16.062
Bmin 16.895
B-V 0.833
Typ widmowy G6V
masa 0.9
średnica 1.07
jasność 0.792
temperatura 5340
jasnośc absolutna V 5.3
szacunkowa odległość pc 1420.038111

 

 (masa, średnica i jasność - w odniesieniu do odpowienich parametrów Słońca)

Typ widmowy, masa, jasność, średnica, temperatura i jasność absolutna zostały ustalone na podstawie wyznaczonego wskaźnika barwy i diagramu Hertzsprunga - Russella.

Szacunkowa odległość wyznaczono na podstawie jasności absolutnej i jasności obserwowanej z zależności:

m - M = 5 log (D / 10 pc) = 5 log (D) - 5

= 10(m-M+5)/5

Jak wygląda układ tych gwiazd można zobaczyć w symulatorze Symulator układu podwójnego, dostęnym na stronie University Nebrasca-Lincoln

Trzeba wprowadzić parametry takie jak na powyzszym obrazku. Wprowadziłem tu więsze średnice niż podane w tabelce bo gwiazdy są zniekształcone - mają kształt elipsiody z powodu wzajemnych oddziaływań grawitacyjnych. Przy takiej poprawce kształt krzywej zmian jasności w symulatorze jest zgodny z wyznaczonym na podstawie obserwacji wykresem fazowym. 

 

9 listopada 2015 zgłosiłem odkrycie do prowadzinej przez Amerykańskie Stowrzyszenie Obserwatorów Gwiazd Zmiennych (AAVSO) bazy danych gwiazd zmiennych VSX 

"Moja" gwiazda jest tam zarejestrowana pod nazwą 2MASS J19544995+4748437 - dostała unikalny identyfikator 000-BLS-896

Jest to moja pierwsza odkryta i zmierzona gwiazda zmienna.

 

 

Używany sprzęt:

Teleskop: Newton Soligor 200mm /800 mm z korektorem komy Baader

Kamera: Artemis 285

Filtry fotometryczne w systemie Johnson: Baader V, Astrodon B

Montaż: SkyWatcher NEQ6